เอกสารการเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

เอกสารประกอบการประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานครฯ แนวทางการบริหารงบประมาณพัฒนาครู คลิก ระเบียบการคลัง 2549 คลิก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) คลิก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) คลิก ปฏิทินการดำเนินงาน คลิก คำถามยอดฮิต  คลิก

1 4 5 6