แจ้งเรื่อง การตรวจสอบการยืนยันการลงทะเบียนคอร์สไปที่ผู้เสนอหลักสูตร

ระบบจะมีการส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนคอร์สไปที่ผู้เสนอหลักสูตร ในเวลา 5.00 น. ของทุกวัน ตามข้อมูลที่เจ้าของหลักสูตรลงทะเบียนไว้กับระบบ โดยเจ้าของหลักสูตรสามารถคลิกที่ลิงก์ในอีเมล เพื่อตรวจสอบสถานะของหลักสูตรได้ตลอดเวลา หรือ กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยัน สามารถตรวจสอบคอร์สได้ที่ ลิงก์ http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=รหัสหลักสูตร&classNo=รหัสรุ่น ตัวอย่างที่1 หากต้องการทราบหลักสูตร 60000001 รุ่น 01 http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=60000001&classNo=01 ตัวอย่างที่2 หากต้องการทราบหลักสูตร 60000002 รุ่น 02 http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=60000002&classNo=02

แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ โดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส   เอกสารแนบ หนังสือนำ  คู่มือการใช้งาน  เอกสารโครงการจัดทำระบบฯ   คู่มือการใช้งานแอดมิน  คู่มือการใช้งานฝ่ายคลัง  คู่มือการใช้งานฝ่ายบุคคล  คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน   คู่มือการใช้งานสำหรับครู

ช่องทางการสนับสนุนแก้ปัญหาการใช้งาน (สำหรับแอดมินเขต)

ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิคได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.Line@ID :  @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย) 2. อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com 3.ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747 โดยสามารถติดต่อได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ด่วนที่สุด ให้ สพท. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ Admin สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร

ด่วนที่สุด  ให้ สพท. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ Admin สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร (ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา) จำนวน  1  คน (เท่านั้น) ส่งภายในวันที่  4  กรกฎาคม  2560  เวลา  12.00 น. หมายเหตุ :  Admin ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ  สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร โดยเฉพาะ ส่งรายชื่อ ตาม link ข้างล่างนี้ https://goo.gl/forms/h3TGf9IV2kXwKx3l1   เอกสารแนบ  หนังสือนำ

คู่มือการใช้งาน โครงการการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา

คู่มือการใช้งาน (User Manual) โครงการการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา  วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส คลิก

รวมคำถาม – ตอบ การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

รวมคำถาม – ตอบ การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร วันที่ 2 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมบางกอกพาเลส คลิก

เอกสารบรรยายโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู

เอกสารบรรยายการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส คลิก

1 2 3 4 5 6