การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่นครั้งที่ 12

การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่นครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2560 หนังสือนำ ประกาศระดับประเทศ ประกาศระดับจังหวัด แนบท้าย

เรียน ท่านผู้ใช้งานระบบ Training OBEC

เรียน ท่านผู้ใช้งานระบบ Training OBEC ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งปิดระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 ธันวาคม 2560 เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้น อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบทำให้ไม่สามารถดำเนินการเข้าระบบ Training obec เพื่อทำการประเมินผลการอบรมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ระบบ Training obec จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกครั้งนี้ โดยท่านผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการผู้ใช้งานระบบ Training OBEC โทร.062-662-4747 หรือ LINE@: @trainingobec ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 – 18.00 น. ขอแสดงความนับถือ

หน่วยการเรียนรู้ “Active Learning” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ระดับประถมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ “Active Learning” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี้  คลิก

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง :ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง :ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสารแนบ หนังสือนำ โครงการฝึกอบรม นบส.1

ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คลิก

แจ้งหน่วยผู้เสนอหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

แจ้งหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ตามลิ้งค์ https://goo.gl/forms/uyq45wHtgLl7WyT02 (ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 ตุลาคม. 2560 หน่วยงาน ละ 1 คน) เอกสารแนบ หนังสือนำ กำหนดการ  

ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่กรอกข้อมูลการอบรมของข้าราชการครู (เฉพาะครูเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีชื่อในระบบ Trianing obec)

ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่กรอกข้อมูลการอบรมของข้าราชการครู (เฉพาะครูเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีชื่อในระบบ Trianing obec) ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/lzGNXkhp2W4F3XJn2

โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 (Thailand’s Education Leader Symposiam 2017-TELS 2017)

โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 (Thailand’s Education Leader Symposiam 2017-TELS 2017) เอกสารแนบ คลิก

1 2 3 6