โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูเเละบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเเรมพบทะเลรีสอร์ท จังหวัดตราด  

การประชุมวางเเผนการดำเนินงานโครงการ Active Leaning สู่ จชต.

การประชุมวางเเผนการดำเนินงานโครงการ Active Leaning สู่ จชต. โดยยึดศาสตร์พระราชา(รัชกาลที่9) ขยายจากเฟสเเรกอีก 120 โรงเรียน โดยใช้ Active Leaning ช่วยในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคารสพฐ.2 ชั้น 1  

อบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 4

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560

จัดอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 28 เมษายน 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 -29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่นที่ 1

วันที่ 26 เมษายน 2560  สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครู ของ สพฐ. 20 เม.ย. 60

การประชุุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ. โรงแรมบางกอกพาเลส

อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 03

3 เมษายน 2560 เวลา 08.45 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นการอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 02

2 เมษายน 2560 การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีการอบรมในรุ่นที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

1 2 3 4