ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานจัดทำข้อมูล “ตามรอยเกียรติยศครูฯ” ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 และ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ 12

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานจัดทำข้อมูล “ตามรอยเกียรติยศครูฯ” ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 และ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ 12 พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 5 -9 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กทม.  

การทดลองระบบ การทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3) ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560

การทดลองระบบ การทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3) ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560

โครงการจัดการเรียนรู้เเบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดชายเเดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”

พิธีเปิดโครงการจัดการเรียนรู้เเบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดชายเเดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเเรมเดอะพาลาซโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

การบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาครู PLC Professional Learning Community

บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาครู PLC Professional Learning Community ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเเละหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูเเละบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 โรงเเรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเเละคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเเบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการเเละศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 360 คน

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูเเละบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเเรมพบทะเลรีสอร์ท จังหวัดตราด  

การประชุมวางเเผนการดำเนินงานโครงการ Active Leaning สู่ จชต.

การประชุมวางเเผนการดำเนินงานโครงการ Active Leaning สู่ จชต. โดยยึดศาสตร์พระราชา(รัชกาลที่9) ขยายจากเฟสเเรกอีก 120 โรงเรียน โดยใช้ Active Leaning ช่วยในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคารสพฐ.2 ชั้น 1  

อบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 4

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560

จัดอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 28 เมษายน 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 -29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

1 2 3