แจ้งเรื่อง การตรวจสอบการยืนยันการลงทะเบียนคอร์สไปที่ผู้เสนอหลักสูตร

ระบบจะมีการส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนคอร์สไปที่ผู้เสนอหลักสูตร ในเวลา 5.00 น. ของทุกวัน
ตามข้อมูลที่เจ้าของหลักสูตรลงทะเบียนไว้กับระบบ
โดยเจ้าของหลักสูตรสามารถคลิกที่ลิงก์ในอีเมล เพื่อตรวจสอบสถานะของหลักสูตรได้ตลอดเวลา
หรือ กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยัน สามารถตรวจสอบคอร์สได้ที่ ลิงก์

http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=รหัสหลักสูตร&classNo=รหัสรุ่น

ตัวอย่างที่1 หากต้องการทราบหลักสูตร 60000001 รุ่น 01
http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=60000001&classNo=01

ตัวอย่างที่2 หากต้องการทราบหลักสูตร 60000002 รุ่น 02
http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=60000002&classNo=02