การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
โดยนายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม