การบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาครู PLC Professional Learning Community

บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาครู PLC Professional Learning Community ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเเละหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูเเละบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 โรงเเรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเเละคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะ
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเเบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการเเละศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 360 คน