โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูเเละบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

สำหรับการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ณ โรงเเรมพบทะเลรีสอร์ท จังหวัดตราด