โครงการจัดการเรียนรู้เเบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดชายเเดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”

พิธีเปิดโครงการจัดการเรียนรู้เเบบ Active Learning

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดชายเเดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ณ โรงเเรมเดอะพาลาซโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร