ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานจัดทำข้อมูล “ตามรอยเกียรติยศครูฯ” ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 และ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ 12

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานจัดทำข้อมูล “ตามรอยเกียรติยศครูฯ”
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 และ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ 12 พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 5 -9 มิ.ย. 2560
ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กทม.