การประชุุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครู ของ สพฐ. 20 เม.ย. 60

การประชุุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ. โรงแรมบางกอกพาเลส

« 1 of 2 »