ระบบกรอกข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเวลา และ สถานที่ในการจัดอบรม สำหรับผู้ที่มี Pincode

ระบบกรอกข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเวลา  และ สถานที่ในการจัดอบรม สำหรับผู้ที่มี  Pincode เพื่อจัดทำ Shopping list
ปิดระบบวันที่  18 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.