กิจกรรมตักบาตร

กิจกรรมตักบาตรกระทรวงศึกษาธิการ สพค.เข้าร่วมตักบาตรปีใหม่ ปี 2560
วันที่ 20 มีนาคม 2560